Eiendomsmeglerskolens oppgjørskurs

Når du blir tildelt oppgjørskurs så vil det tar deg fra fullmektig til megler. Oppgjørskurset vårt er i 9 deler med video e-læring, deleksamener, 30 oppgjør (du må fullføre 20 av dem) og et eget mentorprogram. Alt gjøres online/over nettet. Du kan når som helst under kurset kontakte din tildelte mentor som vil følge deg gjennom hele kurset.

Slik foregår kurset:

- Følg de 9 delene av videokursene i kronologisk rekkefølge.
- Ta en deleksamen etter hver gjennomført videodel.
- Når alle delene er ferdige vil du få tilgang til oppgjør der 20 må gjøres riktig.
- Ved fullført og bestått kurs får du tildelt diplom som du bruker for å søke om å ta steget fra fullmektig til megler.

Du har 4 uker til å fullføre oppgjørskurset inkludert oppgjørene.